“Түндүк” тиркемеси аркылуу эмдөө жөнүндө билдирүү боюнча жаңы кызматты ишке кирди

Бишкек жана Ош шаарларынын КТБда электрондук кезектин жаңы системасы ишке киргизилди!

“Кыргыз почтасы” ААК дүйнөлүк рейтингде 98-орундан 29-орунга көтөрүлдү

МЦР: Бакыт өргөөсүндө оңдоо иштери башталды

1.2 млн

Количество выданных облачных цифровых подписей

1.6 млн

Количество оказанных услуг в ЦОН

1.4 млн

Количество скачиваний приложения «Түндүк»

1 млн

Количество идентифицированных в единой системе идентификации

7.9 млн

Абоненты сотовой связи

13.5 млн

Количество документов, зарегистрированных в СЭД