Кыргыз Республикасынын Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө Мыйзамы