Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия 2021-2024-жылдарга

Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия 2021-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 25-сентябрындагы № 180 Жарлыгы менен бекитилген