2023-жылдын 9-сентябрындагы №280 Буйрук “КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлеринин Коррупцияга каршы журум-турум стандарты”.

Санариптик өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлеринин Коррупцияга каршы журум-турум стандарты