Юридикалык жактар үчүн электрондук кол тамга

БЭК алуу үчүн:

 

«Түндүк» ЭВӨС коопсуздук сертификаттарын алуу үчүн :

 

  • Күбөлөндүрүүчү борборунун пайдалануучуларынын паспортунун көчүрмөсү
  • Ыйгарым укуктуу жакты кызмат ордуна дайындоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсү
  • Уюмдун жетекчисин дайындоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсү
  • Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү
  • «Инфоком» МИнин директорунун атына коштомо кат.