Вернуться к списку новостей

Санариптештирүү vs санариптик трансформация

Санариптештирүү жана санариптик трансформация бул ар түрдүү түшүнүк. Санариптик трансформацияны көп учурда санариптештирүү, автоматташтыруу, оптимизациялоо ж.б. менен чаташтырышат.

Санариптештирүү – бул компаниялардын бизнес моделине, мамлекеттик башкаруу процессине санариптик технологияларды киргизүү.

Санариптик трансформация – бул башкаруу процессине заманбап технологияларды киргизүү, заманбап жабдуулар же программалык камсыз кылуу бул гана эмес, бирок ошондой эле башкаруу ыкмаларында, корпоративдик маданиятта, тышкы коммуникацияда жана коомдун менталитетте фундаменталдуу өзгөртүү. Натыйжада ар бир мамлекеттик кызматчынын өндүрүмдүүлүгү жана жарандардын канааттануусунун деңгээли жогорулайт, ал эми мамлекеттик аппарат ийкемдүү, натыйжалуу платформа болуп калат.

Санариптик трансформация – бул чечимдерди кабыл алуу башкаруу күндөлүк практиканын жаатындагы өзгөртүү, алар чоң маалыматтарды анализ негизинде кабыл алынат, же болбосо адамдын катышуусуз менен атайың системаларга берилет. Санариптик трансформациянын башка тармагы – бул жарандын жүрүм-турумуна анын жашоо стилин санариптештирүү процессинде изи менен жүрүү.

Санариптик трансформация – бул биринчиден “адамдар жөнүндө”, андан кийин “технологиялар жөнүндө”.

Проект создан при поддержке Программы развития ООН 

Мнения, выраженные в материалах, не обязательно отражают точку зрения Программы развития Организации Объединенных Наций в Кыргызстане, ее программ/проектов или правительств. Употребляемые обозначения не означают выражения какого-либо мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории или района, или их границ и не отражают официальную точку зрения указанной организации. 

Вернуться к списку новостей