Вернуться к списку новостей

«Санарип Алиппе» агартуучулук долбоору ишке киргизилди

2020-жылдын 07-февралы, Бишкек шаары. «Санарип Кыргызстан 2019-2023» санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруунун алкагында маалыматтык-агартуучу «Санарип Алиппе» долбоору ишке кирди.

Долбоор Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети тарабынан жана КР Президентинин 2020-жыл «Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы» деп жарыялаган Жарлыгынын алкагына байланыштуу ишке ашырылууда. Долбоордун ѳнѳктѳштѳрү – КТРК, ЭлТР жана Биринчи Радио коомдук телерадиокорпорациясы.  

Радио уктурууларга кѳнүктүрүү менен телекѳрсѳтүү долбоорун түзүүнүн максаты – санариптештирүү боюнча стратегиялык улуттук долбоор жѳнүндѳ маалымдуулукту жогорулатуу, санариптик трансформациялоонун пайдасы жана чакырыктары тууралуу маалыматтарга байытуу жана эң негизгиси, жарандарды санариптик кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү пайдалана билүүгѳ практика жүзүндѳ үйрѳтүү, алардын кѳндүмдѳрүн жана компетенциясын жогорулатуу.

Ошондой эле, жарандардын негизги санариптик терминдер тууралуу түшүнүк алуусу максатында ар бир берүүнүн алкагында санариптик терминологияларды түшүндүрүү боюнча сессиялар каралган. Чакырылган адамды студияга чыгаруу менен ѳтүүчү бул берүүлѳр студиялык форматта ѳткѳрүлѳт. Анда түшүндүрүү иштери теория түрүндѳ гана жүрбѳстѳн, тигил же бул смарт чечимди, инновациялык кызмат кѳрсѳтүүнү практика жүзүндѳ да кѳрсѳтүп беришет.

Долбоор ишке киргизилип жатканда кѳрсѳтүүлѳр программасы түзүлгѳн жана негизги темалар аныкталган. Мындан соң жарандардын чогулган суроо-талаптары боюнча ортодогу эки тараптуу байланышууну уюштуруу пландалган. Башкача айтканда телеберүү долбоорун ишке ашыруунун планы жарандардын сунуштары, талаптары жана каалоолоруна негизделген.

Эскерте кетүүчү нерсе, санариптик кѳндүмдѳрдү жана компетенцияны жакшыртуу багыты «Санарип Кыргызстан 2019-2023» санариптик трансформациялоо концепциясында берилген иш-аракеттердин планы – Жол картасында чагылдырылган. Жарандардын санариптик компетенциясын ѳнүктүрүү – ийгиликтүү санариптик трансформациялоонун жана жарандардын санариптик кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү пайдалануу мүмкүнчүлүктѳрүнүн жана мамлекеттик органдар менен ѳз ара аркеттенүү аркылуу ыңгайлуулуктун жаңы деңгээлине чыгуунун маанилүү факторлорунун бири. Санариптик кызмат кѳрсѳтүүлѳр – бул ыңгайлуулук, ыкчамдык, бул ѳз убактыңды мамлекеттик органдарга барууга, кезек күтүп отурууга коротпоо мүмкүнчүлүгү. Бул колунда телефону жана интернети бар жарандар үчүн кайсы болбосун ыңгайлуу жерлерден кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ тѳлѳѳ жана алуу иштерин байланышсыз аткаруу мүмкүнчүлүгү.

Кѳрсѳтүүлѳрдү «Санарип Кыргызстан 2019-2023» улуттук долбоорунун расмий сайтынан – digital.gov.kg жана facebook – @Cанарип KG баракчасынан кѳрүүгѳ болот.

“Санарип алиппе” долбоорунун биринчи чыгарылыша видеосуна шилтеме

Вернуться к списку новостей