icon__file icon__search

Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту, 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун бузулганына байланыштуу кайрылууда

– анкета-арыз (кызматкер АМС аркылуу тариздейт);

– алмаштырылып жаткан, бузулган паспорт.

– туулгандыгы тууралуу күбөлүк же, же КБМРде маалымат болбогондо актылык жазуудан көчүрмө же “Түндүк” мобилдик тиркемеси аркылуу санариптик форматтагы аталган документти көрсөтүүгө мүмкүн болбогондо же мурда берилген 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортуна № 1 форма болбогон учурда;

– никени каттоо же никени бузуу тууралуу күбөлүк (никеге турганда, никени бузганда) же КБМРде маалымат болбогондо актылык жазуудан көчүрмө же “Түндүк” мобилдик тиркемеси аркылуу санариптик форматтагы аталган документти көрсөтүүгө мүмкүн болбогондо же мурда берилген 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортуна № 1 форма болбогон учурда;

-жубайынын өлгөндүгү тууралуу күбөлүк (жубайы каза болгон учурда)

-фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөрткөндүгү тууралуу күбөлүк (фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөрткөндө)