icon__file icon__search

Жарандар шектүү, айыпталуучу катарында камакка алынган жайларда болгондо же жарандар жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жатканда

– жарандардын кылмыш иштери өндүрүшүндө турган органдын өтүнүчү;

– жарандардын документтештирүүсүн талап кылган учурларга жараша 2-9-пунктчаларында аталган документтер.