icon__file icon__search

Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана кароо тартиби

– Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу боюнча арыз-анкета (2 нускада);

– чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын өздүгүн тастыктоочу документтердин түп нускасы жана көчүрмөсү (паспорт, туруктуу жашоого уруксат/жарандыгы жок адамдын күбөлүгү, качкындын күбөлүгү)

– туулгандыгы туралуу күбөлүгү;

– электрондук түрдөгү сүрөтү;

– мамлекеттик алымдын (консулдук жыйымдардын) төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция же аны төлөөдөн бошотулгандыгын ырастоочу документ;

– жашоо булактарынын бар экендиги жөнүндө документтер (кызматкер, жеке ишкер);

– үй-бүлөлүк мамилелердин бар экендигин тастыктаган документ;

– Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашагандыгын тастыктаган документ;

– арыз ээсинин мамлекеттик же расмий тилди билүү деңгээлин тастыктаган документ;

– Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн – мурдагы жарандыгынан баш тартуу жөнүндө жеке арыз;

– Кыргыз Республикасынын аймагында жана алар жараны болуп саналган чет мамлекетте соттолбогондугу жөнүндө маалымкат;

– автобиография;

– жашаган жери боюнча каттоо талону.

Эгерде арыз берүүчү жашы жете элек балдарын да Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кошо суранса, анда төмөнкүлөр талап кылынат:

 – жашы жете элек баланын ким экендигин ырастаган паспорт же ага барабар башка документ, бар болсо;

– балдардын туулгандыгы, камкорчулук же көзөмөлчүлүк белгилөө, ата-энелик укуктан ажыратуу жөнүндө түп нускалар жана көчүрмөлөр

– 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы баланын жарандыгын өзгөртүүгө нотариалдык түрдө жазуу жүзүндөгү ырасталган макулдугу;

– башка ата-энесинин жашы жете элек баланын жарандыгын өзгөртүүгө нотариалдык түрдө жазуу жүзүндөгү ырасталган макулдугу;

– ата-энесинин бирөөсүнүн жана 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы баланын Кыргыз Республикасында жана жараны болуп саналган чет мамлекетте соттолбогону тууралуу маалымкат.