icon__file icon__search

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана кароо тартиби

– Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыз-анкета (2 нускада);

– өздүгүн тастыктоочу документтердин түп нускасы жана көчүрмөсү (паспорт);

– туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;

– никелешүү тууралуу күбөлүгү, ажырашуу тууралуу күбөлүк, жубайдын өлгөндүгү тууралуу күбөлүгү же тийиштүү учурларда дайынсыз жоголгондугу боюнча соттун чечими;

– Кыргыз Республикасынын салык органынан  салык карызынын жоктугун тастыктаган документ (арыз ээсинин Кыргыз Республикасынын аймагындагы акыркы жашаган жери боюнча);

– мамлекеттик алым же консулдук жыйымдар төлөнгөндүгүн тастыктоо же аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндө документ;

– электрондук түрдөгү сүрөтү

– Кыргыз Республикасынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө маалымкат.

Эгерде арыз берүүчү бир эле учурда жашы жете элек балдар үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыз берсе, анда алар мыйзамда каралган жагдайларга жараша:

– жашы жете элек баланын ким экендигин ырастаган паспорт же ага барабар башка документ, эгер бар болсо;

– туулгандыгы тууралуу күбөлүгү же камкорчулук же көзөмөлчүлүк белгилөө, ата-энелик укуктан ажыратуу жөнүндө соттун чечими;

– баланын жарандыгын токтотууга же сактоого тараптардын жазуу жүзүндөгү макулдугу, эгерде ата-энесинин же камкорчуларынын бири Кыргыз Республикасынын жараны болуп калса, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан күбөлөндүрүлгөн макулдугу;

– 14 жаштан 18 жашка чейинки балдардын жарандыгын өзгөртүүгө нотариалдык же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү макулдугу;

– ата-энесинин бирөөсүнүн жана 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы баланын Кыргыз Республикасында соттолбогону тууралуу маалымкат