icon__file icon__search

Мекен-карт документин алуу үчүн

-АМС аркылуу таризделген өтүнүч;

-чет өлкөлүк жарандын паспорту (мөөнөтү 6 айдан кем эмес);

-туулгандыгы тууралуу күбөлүк, Кыргыз ССРинин аймагында берилген (Кыргыз ССРинде туулган учурда);

-балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү (актылык жазуусунан көчүрмө, сертификат) – 18 жашка чейинкилерге;

-аты-жөнүн өзгөртүү күбөлүгү – жеке маалыматтар өзгөргөн учурда;

-чет өлкөлүк жарандын ал жаран болуп саналган мамлекеттин аймагында соттолбогондугу жөнүндө маалымкат;

-Кыргыз Республикасынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө маалымат (системадан автоматтык түрдө текшерилет);

-КР жарандыгы токтотулгандыгын ырастаган документ (КР КБМР маалымат жок болгон учурда талап кылынат);

-туугандык байланышты тастыктоочу документтер жана алардын көчүрмөлөрү (мурда КР жарандыгында турган чет өлкөлүк жарандын туугандары үчүн);

-камкорчулукту жана көзөмөлчүлүктү белгилөө жөнүндө күбөлүк   (мыйзамдуу өкүлдөр тарабынан кайрылганда);

-мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө квитанция;

-Мекен-картасын жекелештирүү жана даярдоо үчүн квитанция