icon__file icon__search

Ата-энесинин (ата-энесинин) инсандыгын ырастоочу документтери жок болгон учурда баланын туулгандыгын мамлекеттик каттоо

Баланын туулгандыгын мамлекеттик каттоо алардын инсандыгын ырастоочу документтери жок болгон учурда бир жашка чейинки балдар үчүн төмөндөгүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

– бала төрөлгөн саламаттык сактоо уюму тарабынан берилген баланын туулгандыгы тууралуу белгиленген үлгүдөгү маалым каттын;

– никелешүү тууралуу күбөлүктүн (бар болсо) – КБМРде маалымат жок болгон учурда.