icon__file icon__search

Кызматтардын аталышы

Кызматтардын аталышы 
1Архивдик фонддон документтердин көчүрмөлөрүн берүүАкы төлөнөт
2Документтерди архивдик мекеменин аймагында убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүүАкысыз
3Документтерди архивдик мекеменин аймагынан сыртта убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүүАкы төлөнөт
4Документтерди мамлекеттик сактоого тапшыруу үчүн даярдооАкы төлөнөт
5Арыз ээсинин демилгеси боюнча документтерди сактооАкы төлөнөт
6Архивдик фонддун бөлүгү болуп саналган документтерди сактооАкысыз
7Жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча социалдык-укуктук жана тематикалык мүнөздөгү маалыматтарды берүүАкы төлөнөт
8Архив иши жана иш-кагаздары боюнча сабактарды өтүүАкы төлөнөт
9Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык жана жеке иштердин номенклатурасын даярдооАкы төлөнөт