icon__file icon__search

КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлеринин Коррупцияга каршы журум-турум стандарты

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлеринин Коррупцияга каршы журум-турум стандартын бекитүү жөнүндө 2023-жылдын 9-сентябрындагы № 280 буйругу