icon__file icon__search

Кыргыз Республикасынын Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталындагы эң популярдуу 10 кызмат

2023-жылы электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы жана “Түндүк” мобилдик тиркемеси аркылуу колдонуучуларга 8 млн (7 927 060) онлайн кызмат көрсөтүлдү. Учурда мамлекеттик порталда https://portal.tunduk.kg/  
158 кызмат жеткиликтүү, алардын ичинде 104 тез кызматтар болуп саналат. “Түндүк” мобилдик тиркемесинде 51 автоматташтырылган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жана сервистер ишке ашырылган.

Кыргыз Республикасынын Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталындагы жана “Түндүк” тиркемесиндеги эң популярдуу 10 кызмат:

1Үй-бүлө курамы тууралуу маалымат2 079 082
2Жарандарды каттоо  жөнүндө жеринен маалымкат993 735
3Анык жашаган жеринен маалымат827 294
4Нике тууралуу маалымат673 192
5Пенсиялык топтоолор жөнүндө маалымат (топтолуучу пенсиялык фонд)547 145
6Айыл чарба малынын бар экендиги жөнүндө маалымат319 167
7Камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча маалымат (эмгек акы жөнүндө маалымат)302 847
8Убактылуу каттоо эсеби жөнүндө даректик маалымкат252 218
9Иштеген жеринен маалымкат (“е- Kyzmat “)216 508
10Бюджетке салык төлөмдөрү боюнча маалымат199 280

Бүгүнкү күндө жарандар электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталын, мобилдик тиркемелерди жана санариптик документтерди активдүү колдонуп жатышат.

Статистикага ылайык, “Түндүк” тиркемесин жүктөөлөрдүн жалпы саны – 1 435 945 жолу, анын ичинен Google play боюнча – 1 137 890 жана Appstore боюнча  – 298 055 аркылуу. Белгилей кетсек, 2023-жылдын 1-январына карата жүктөөлөрдүн жалпы саны болгону 230 294 болгон, ошентип өткөн жылы тиркеме 1 205 651 жолу жүктөлгөн.

Электрондук мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануучулардын саны күн сайын көбөйүп жатат, бул Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында жана “Түндүк” мобилдик тиркемесинде жеткиликтүү болгон санариптик документтерге жана кызматтарга жарандардын кызыгуусун жана муктаждыгын көрсөтүп турат.