icon__file icon__search

Кыргызстанда булуттук электрондук колтамгасын алуучулардын санынын кескин өсүшү байкалууда

Жыл сайын жарандар арасында электрондук форматта мамлекеттик кызмат алууга болгон кызыгуу өсүп жатат.

Булуттук электрондук колтамга жарандын өзүнүн кол койгон колуна барабар жана онлайн режиминде мамлекеттик кызмат алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Муну менен бирге салык отчетуна маалымат берүүдө да электрондук колтамганын зарылчылыгы бар.

Булуттук электрондук колтамганы алуунун пайдалуу жактары болуп онлайн режиминде 158 мамлекеттик кызматка жана тейлөө сервистерине болгон жеткиликтүүлүккө ээ болуу, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алууда билдирмени онлайн толтуруу, “Балага сүйүнчү” пособиясын, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, транспорттук каражатты кайра каттоо жана башка ушул сыяктуу мамлекеттик кызматтарды “Түндүк” Мамлекеттик порталынан же ошол эле “Түндүк” мобилдик тиркемесинен алууга мүмкүнчүлүк түзүү болуп саналат.

Белгилей кетчү жагдай, “Түндүк” мобилдик тиркемесинде санариптик документтер да жеткиликтүү. Ал документтер Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык күчкө ээ. Алар кандай документтер: ID-карта, айдоочулук күбөлүк, туулгандыгы/өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, никени каттоо / никени бузуу тууралуу күбөлүк, транспорттук каражатты каттоо тууралуу күбөлүк жана пенсиялык күбөлүк.

“Түндүк”  мобилдик тиркемесин азыркы тапта  жүктөп алуулардын жалпы саны – 1 523 330 түздү. “Түндүк”  мобилдик тиркемесин жүктөп алуу боюнча төмөнкү статистикалык маалыматты сунуштайбыз:

Google play тиркемеси боюнча – 1 202 061 жүктөп алуулар;

Appstore – 321 269  жүктөп алуулар. 

2023-жылдан баштап булуттук электрондук кол тамганы онлайн режиминде жана Кыргыз Республикасынын чет жердеги мекемелеринде алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Төмөнкүдө Кыргызстан боюнча булуттук электрондук колтамгасын берүү боюнча статистикалык маалыматын сунуштайбыз:

Булуттук электрондук колтамгасынын жалпы берилиши: 1 195 066

Алардын ичинен:

Онлайн режиминде 490 957 колтамга берилди;

КР ТИМ аркылуу 286 колтамга берилди.