icon__file icon__search

КЫРГЫЗСТАНДА КИБЕРМЕЙКИНДИКТИ КОРГОО СТРАТЕГИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА КИБЕРМЕЙКИНДИКТИ КОРГОО СТРАТЕГИЯСЫ ДЕМИЛГЕЛЕНДИ

“Санарип Кыргызстан” санариптик трансформация концепциясын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өлкөнү санариптик трансформациялоонун амбициялуу программасын ишке киргизди, анын алкагында улуттук маалыматтык-коммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. , мамлекеттик бийлик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында МКТнын чөйрөсүн кеңейтүү, анда артыкчылыктуу болгон санариптик чөйрөдө коопсуздук маселелери турат. 

Коопсуздук кеңешинин координациялоосу менен Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын 2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздук стратегиясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июлундагы № 369 токтому менен бекитилген Стратегияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралары планын демилгелеген.

Бул Стратегия тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу аркылуу киберкоопсуздук чөйрөсүндө келип чыккан коркунучтарга жана тобокелдиктерди болжолдоого комплекстүү чара көрүү үчүн негиз болуп калышы керек жана кибермейкиндикти коргоо системасын түзүүгө, орто мөөнөттүү келечекте мамлекеттик органдардын иш-аракеттеринин алгоритмин аныктоого, ошондой эле техникалык каражаттарды жана программалык продуктыларды коопсуз киргизүүгө шарттарды түзүү.

Стратегияны ишке ашыруунун алкагында улуттук маалыматтык технологиялар тармагынын коопсуздугу өлкөнүн санариптик өнүгүүсүнүн зарыл шарты жана улуттук приоритети катары каралат, мында 2023-жылга карата келечек үчүн негизги компоненттер болуп төмөнкүлөр саналат:

•        Кыргыз Республикасында киберкоопсуздукту камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын бирдиктүү системасын түзүү;

•        Кыргыз Республикасынын маанилүү маалыматтык инфраструктурасынын коопсуздугун камсыз кылуу;

•        Компьютердик инциденттерди алдын алуу, жоюу жана башкаруу боюнча улуттук системаны түзүү;

•        Компьютердик кылмыштуулукка каршы туруу;

•        Улуттук маалыматты коргоо системасын түзүү;

•        Киберкоопсуздук маселелерин жөнгө салуучу координациялык органды түзүү;

•        Ведомстволук компьютердик инциденттерге жооп берүү топторун түзүү (CERT)

Киберкоопсуздуктун мамлекеттик саясатын ишке ашыруу үчүн квалификацияны жогорулатуу мектеп, орто атайын жана жогорку билим берүү системасына IT, компьютердик гигиена жана киберкоопсуздук менен байланышкан дисциплиналарды киргизүү, кадрдык ресурстардын деңгээлин жогорулатуу жана мамлекеттик органдардын жана уюмдардын кызматкерлерин окутуу тажрыйба алмашуу программаларын ишке ашыруу.

СӨМ киберкоопсуздук стратегиясынын алкагында пландаштырылган иш-чараларды ишке ашыруу маалыматтын коопсуздугун камсыздоонун заманбап чакырыктарына жооп берүүгө мүмкүндүк берет деп ишенет.