icon__file icon__search

Аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан колдонулуучу электрондук колтамгалардын түрлөрү, ошондой эле мындай электрондук колтамгалардын шайкештигин камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө БУЙРУК Долбоору

Аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан колдонулуучу электрондук колтамгалардын түрлөрү, ошондой эле мындай электрондук колтамгалардын шайкештигин камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө БУЙРУК Долбоору

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

1-тиркеме

2-тиркеме

3-тиркеме